TRUNG TÂM HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ĐỢT 01-2024 KỲ THI NGÀY: 17/3/2024
Nội dung thông báo:

 1. LỊCH THI

Sáng Chủ Nhật ngày 17/3/2024 tổ chức thi:  Phòng thi số 1;  Phòng thi số 2;

Chiều Chủ Nhật ngày 17/3/2024 tổ chức thi:  Phòng thi số 3;  Phòng thi số 4;

 

Lưu ý:       -  Sáng có mặt trước 7h15, chiều có mặt trước 13h15

- Nhớ mang theo  CCCD

2. ĐỊA ĐIỂM

          Tại tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

(Cạnh ngân hàng Vietcombank, sau Nhà hát lớn).

 

3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO PHÒNG THI

 

STT

 

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

 

 

 

Số CMTND

KT

PT

Số báo danh

Mã tài khoản thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

hoặc thẻ căn cước

 

Phòng thi số 01

 

1

1

0001

006461

Nguyễn Hoàng Anh

17/11/1995

Nam

Vĩnh Phúc

026095008910

2

2

0002

006416

Phùng Thị Tú Anh

13/06/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

026193002615

3

3

0003

006395

Quảng Thị Lan Anh

11/05/1999

Nữ

Vĩnh Phúc

026199004209

4

4

0004

006471

Nguyễn Văn Bằng

12/07/1987

Nam

Hà Nội

001087047485

5

5

0005

006447

Dương Xuân Cầu

04/10/1980

Nam

Vĩnh Phú

026080002101

6

6

0006

006462

Hà Thị Kim Cúc

23/07/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

026191012758

7

7

0007

006466

Nguyễn Ngọc Đăng

10/08/1971

Nam

Vĩnh Phúc

026071000785

8

8

0008

006467

Vũ Quyết Đạt

16/02/1991

Nam

Vĩnh Phúc

026091002497

9

9

0009

006405

Nguyễn Thị Thu Dung

09/10/1988

Nữ

Hà Nội

001188029808

10

10

0010

006410

Phùng Thị Dung

28/12/1998

Nữ

Vĩnh Phúc

026198005427

11

11

0011

006396

Đỗ Khánh Duy

25/07/1996

Nam

Phú Thọ

025096008279

12

12

0012

006434

Nguyễn Thị Nô En

15/01/1989

Nữ

Vĩnh Phúc

026189006381

13

13

0013

006420

Khổng Thị Trà Giang

13/08/1999

Nữ

Vĩnh Phúc

026199005390

14

14

0014

006429

Dương Thị Hà

10/05/1992

Nữ

Vĩnh Phúc

026192000739

15

15

0015

006452

Phí Đức Hà

21/07/1999

Nam

Vĩnh Phúc

026099001415

16

16

0016

006414

Triệu Thu Hà

24/01/1998

Nữ

Vĩnh Phúc

026198001994

17

17

0017

006451

Phan Thị Mỹ Hải

06/10/1997

Nữ

Bắc Giang

024197003562

18

18

0018

006443

Đào Lệ Hằng

24/03/1998

Nữ

Vĩnh Phúc

026198008300

19

19

0019

006438

Nguyễn Phương Hạnh

12/12/1997

Nữ

Vĩnh Phúc

001197032829

20

20

0020

006464

Trương Thị Hạnh

01/07/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

026193001313

 

Phòng thi số 02

 

21

1

0021

006428

Nguyễn Thị Thu Hiền

28/12/2000

Nữ

Vĩnh Phúc

026300004916

22

2

0022

006435

Nguyễn Thị Thu Hiền

11/08/2001

Nữ

Vĩnh Phúc

026301005781

23

3

0023

006403

Nguyễn Trung Hiếu

19/05/1986

Nam

Hà Nội

026086004754

24

4

0024

006397

Trương Thị Phương Hòa

08/12/1997

Nữ

Quảng Ninh

022197000164

25

5

0025

006401

Phạm Ngọc Hoàn

24/09/1995

Nam

Vĩnh Phúc

026095004770

26

6

0026

006458

Trần Thị Hoàn

14/02/1990

Nữ

Tuyên Quang

008190001040

27

7

0027

006406

Nguyễn Thị Hồng

03/08/1986

Nữ

Vĩnh Phú

025186004443

28

8

0028

006454

Nguyễn Thị Thu Hương

29/11/1999

Nữ

Vĩnh Phúc

026199000879

29

9

0029

006453

Phạm Thị Thu Hương

22/05/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

026188003791

30

10

0030

006399

Đỗ Thu Hường

28/01/1996

Nữ

Vĩnh Phúc

026196006230

31

11

0032

006439

Trần Thanh Huyền

01/01/1999

Nữ

Vĩnh Phúc

026199004659

32

12

0033

006470

Đỗ Trần Khương

12/11/1985

Nam

Vĩnh Phúc

026085006662

33

13

0034

006437

Dương Thị Hồng Khuyên

22/04/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

026195002772

34

14

0035

006431

Đặng Thị Thu Lan

17/02/2000

Nữ

Vĩnh Phúc

026300000082

35

15

0036

006427

Nguyễn Thị Lan

04/11/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

026191000580

36

16

0037

006459

Hà Nhật Linh

11/04/1999

Nữ

Vĩnh Phúc

026199000306

37

17

0038

006472

Lê Nguyễn Nhật Linh

16/10/1999

Nữ

Vĩnh Phúc

026199004769

38

18

0039

006419

Nguyễn Ngọc Linh

30/12/1998

Nam

Vĩnh Phúc

026098003304

39

19

0040

006417

Nguyễn Thị Mai Linh

24/08/2002

Nữ

Vĩnh Phúc

026302005506

40

20

0079

006465

Kiều Đức Yên

26/08/1964

Nam

Vĩnh Phúc

026064004587

 

Phòng thi số 03

 

41

1

0041

006444

Nguyễn Thị Mỹ Linh

13/11/1997

Nữ

Vĩnh Phúc

026197001622

42

2

0042

006445

Trần Phương Linh

14/09/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

026193000578

43

3

0043

006408

Trần Thúy Linh

15/11/1997

Nữ

Vĩnh Phúc

026197006539

44

4

0044

006418

Lê Thị Bích Loan

20/06/1989

Nữ

Hà Nội

001189025904

45

5

0045

006436

Nguyễn Thị Lương

24/07/1999

Nữ

Tuyên Quang

008199008393

46

6

0046

006425

Triệu Mạnh Lương

14/12/2000

Nam

Vĩnh Phúc

026200003540

47

7

0047

006411

Nguyễn Xuân Lý

07/12/1993

Nam

Vĩnh Phúc

026093000127

48

8

0048

006455

Hoàng Ngọc Quỳnh Mai

03/12/1990

Nữ

Phú Thọ

025190001433

49

9

0049

006433

Vũ Tiến Mạnh

20/04/1999

Nam

Vĩnh Phúc

026099002936

50

10

0050

006409

Phan Bá Nam

26/12/1999

Nam

Vĩnh Phúc

026099001868

51

11

0051

006442

Hoàng Thị Năm

08/03/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

026184003831

52

12

0052

006432

Trương Thị Ngân

11/02/2001

Nữ

Vĩnh Phúc

026301005069

53

13

0053

006404

Lê Thị Bích Ngọc

05/12/1990

Nữ

Vĩnh Phúc

026190001861

54

14

0054

006422

Trần Thị Nhài

25/10/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

026187006475

55

15

0055

006424

Ôn Thị Hồng Nhung

03/04/1997

Nữ

Vĩnh Phúc

026197001502

56

16

0056

006468

Lê Xuân Phong

12/03/1981

Nam

Vĩnh Phúc

026081005491

57

17

0057

006407

Đoàn Thị Thanh Phương

17/09/1999

Nữ

Vĩnh Phúc

026199002856

58

18

0058

006415

Vũ Phương Quý

06/01/1993

Nam

Quảng Ninh

022093000343

59

19

0059

006463

Lê Thị Quyết

26/08/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

026188005238

60

20

0060

006430

Trần Thị Hồng Thắm

28/06/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

026193013091

 

Phòng thi số 04

 

61

1

0031

006469

Nguyễn Xuân Huy

01/12/1981

Nam

Vĩnh Phúc

026081002882

62

2

0061

006460

Đào Thị Thanh

28/10/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185003883

63

3

0062

006400

Nguyễn Thị Thanh

30/04/1998

Nữ

Vĩnh Phúc

026198004059

64

4

0063

006450

Lê Xuân Thành

01/06/1984

Nam

Vĩnh Phúc

026084008667

65

5

0064

006456

Lê Thị Thao

05/07/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

026186003235

66

6

0065

006412

Nguyễn Thị Thu Thảo

31/08/1996

Nữ

Vĩnh Phúc

026196007562

67

7

0066

006398

Trần Phương Thảo

25/11/1997

Nữ

Hoà Bình

017197005988

68

8

0067

006413

Lê Xuân Thịnh

19/03/1990

Nam

Vĩnh Phúc

026090004990

69

9

0068

006423

Trần Thị Minh Thu

07/08/2001

Nữ

Vĩnh Phúc

026301004595

70

10

0069

006448

Nguyễn Thị Thuận

09/08/1998

Nữ

Vĩnh Phúc

026198001639

71

11

0070

006446

Bùi Thị Thúy

12/03/1990

Nữ

Vĩnh Phúc

026190000866

72

12

0071

006441

Mai Đỗ Anh Toàn

19/07/1999

Nam

Vĩnh Phúc

026099003064

73

13

0072

006449

Lê Thị Quỳnh Trang

22/11/1996

Nữ

Vĩnh Phúc

026196001132

74

14

0073

006457

Nguyễn Thị Trang

28/05/1999

Nữ

Vĩnh Phúc

026199004954

75

15

0074

006421

Nguyễn Thị Thu Trang

02/09/1997

Nữ

Vĩnh Phúc

026197003083

76

16

0075

006402

Nguyễn Quang Trung

20/10/2000

Nam

Phú Thọ

025200010682

77

17

0076

006394

Nguyễn Văn Tuấn

27/03/1985

Nam

Vĩnh Phúc

026085004300

78

18

0077

006440

Hoàng Xuân Tùng

10/01/1989

Nam

Vĩnh Phúc

026089007210

79

19

0078

006426

Đinh Kim Xuyến

23/10/2000

Nữ

Phú Thọ

025300007053