TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
QUYẾT ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ ĐỢT 1-2020
Nội dung thông báo:

 Quyết định cấp chứng chỉ đợt 1-2020

(Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản)